تابستان سخت آبی در انتظار مشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز گفت: مشهد تابستان سختی را از نظر تامین آب پیش رو دارد، به گونه ای که پیش بینی می شود کمبود آب این کلان شهر در زمان اوج مصرف به۲/۴متر مکعب در ثانیه برسد. به گزارش ایرنا، حسین اسماعیلیان در همایش مشهد دوستدار آب افزود: میزان بارندگی در استان و مشهد کمتر از میانگین کشوری است، سفره های آب زیرزمینی در حال از بین رفتن است و با پدیده فرونشست دشت های آبی مواجه هستیم. وی اظهار کرد: میانگین سرانه مصرف آب شرب در مشهد ١٢٠ لیتر در شبانه روز و هدررفت آب ٩ درصد است که این میزان هم قابل کاهش است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: نیاز آبی کلان شهر مشهد در افق ۱۴۲۰ حدود ٣٩۶ میلیون متر مکعب است و این در حالی است که اکنون کل منابع آبی این شهر ١٧٠ میلیون متر مکعب است.