ادامه مشروط توزیع کالابرگ

سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی با استقبال ۹۰ درصدی دهک‌های پایین مردم روبه‌رو شد و منابع مالی آن مستقیماً به سفره مردم رسید، اظهار کرد: با توجه به اینکه جداول بودجه در مجلس در حال نهایی شدن است، برای استمرار طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید ببینیم منابع اعتباری لازم در بودجه چگونه امکان پیش‌بینی خواهد داشت. در صورت تامین اعتبار منابع، دولت از استمرار این طرح استقبال می‌کند.