حذف ارز 4200 تومانی در جلسه پنج‌شنبه سران قوا تعیین تکلیف می‌شود

نماینده شورای اقتصادی سران قوا گفت: حذف ارز 4200 تومانی در جلسه پنج شنبه ستاد اقتصادی سران قوا با توجه به دو سناریوی مطرح شده تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش فارس، امیر باقری در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات ایران گفت: مطالب و مباحث مطرح شده درباره تغییرات سیاست‌های ارزی به دلیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، انتقال داده شده و بر این اساس دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است.
نماینده شورای اقتصادی سران قوا اظهار داشت: بر این اساس دو سناریو برای جلسه پنجشنبه مطرح شده که در جلسه ستاد اقتصادی، دولت با کسب نظر رئیس‌جمهور یکی از این روش‌ها انتخاب می‌شود.
وی با بیان اینکه در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز 4 هزار و 200تومانی باقی بماند، گفت: اما در این روش بیان شده تا به تعداد محدودی از کالاها این ارز تعلق گیرد؛ به عبارتی به جز چهار قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی ممکن است اقلام دیگری هم از لیست دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی خارج شوند.
باقری گفت: همچنین پیشنهاد شده تا حدود 50 درصد از ارز پتروشیمی‌ها و صادرات در سامانه ارزی نیما عرضه شود.
نماینده شورای اقتصادی سران قوا گفت: در این روش قرار است نرخ ارز نیمایی به صورت آرام به نرخ ارز واردات در برابر صادرات حرکت کند. وی در ادامه درباره روش دوم گفت: در این روش ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف می‌شود و در این سناریو یک بازار ارزی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه روش اول به خواسته رئیس‌جمهوری نزدیک‌تر است، گفت: بنابراین احتمال اجرای آن هم بیشتر است. وی گفت: بنابراین با توجه به دو سناریوی مطرح شده، تعیین تکلیف ارز دولتی (4 هزار و200 تومانی) در جلسه پنج‌شنبه ستاد اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود.