در جلسه هیات دولت اعلام شد؛ خطوط شش و هفت مترو تهران تا پایان سال 1399 به طور کامل راه‌اندازی می‌شود

در جلسه روز گذشته هیات دولت که به ریاست دکتر روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، روند توسعه مترو تهران و برنامه‌های آتی در این زمینه مورد طرح و ارزیابی قرار گرفت.
پیروز حناچی شهردار تهران در ابتدای این جلسه، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت بهره‌برداری از شبکه مترو تهران، برنامه توسعه و تکمیل کوتاه‌مدت و بلندمدت آن و چالش‌ها و مشکلات موجود ارائه کرد.
براساس این گزارش، شبکه مترو تهران درحال حاضر با 234 کیلومتر طول خطوط و 123 ایستگاه درحال بهره‌برداری، روزانه میزبان حدود دو میلیون نفر از شهروندان می‌باشد که پس از تامین یک هزار دستگاه واگن و استفاده کامل از کلیه ظرفیت‌های قانونی موجود، امکان راه‌اندازی کامل خطوط شش و هفت مترو تهران به طول 59 کیلومتر تا پایان سال 1399 وجود خواهد داشت.
در همین راستا مقرر گردید، با تخصیص حدود 800 میلیون یورو از ظرفیت فاینانس ایران و چین، در روند تامین 630 دستگاه واگن برای شبکه مترو تهران تسریع گردد.
هم چنین، با انتشار 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور توسعه خطوط متروی تهران موافقت شد.
هیات وزیران با تخصیص 9 هزار و 544 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و طوفان فروردین امسال به تاسیسات و زیرساخت وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان موافقت کرد.
در ادامه این جلسه،‌ تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.