بازهم سانسور هاشمی در رسانه ملی!

آرمان مــلي- حميد شجاعي: برخي چهره‌ها هستند که صرفا در اتفاقات و رويدادهاي خاصي نقش‌آفريني مي‌کنند و نامشان در آن حوزه مي‌درخشد. اما برخي اشخاص چندوجهي هستند و در امور مختلف صاحب‌نظر بوده و به ايفاي نقش پرداخته‌اند. مرحوم آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني از اين دسته افراد بود که در مناصب مختلفي به ايفاي نقش و فعاليت پرداخت و توانست عملکردهاي بسيار خوبي از خود بر جاي گذارد. يکي از اين عملکردها فرماندهي آيت‌ا... در دوران دفاع مقدس بود که بر کسي پوشيده نيست امــا طي چــند سال گذشته صداوسيما و برخي جريانات دفاع مــقدس را به نحوي روايت مي‌کنند که گويي هاشمي‌رفسنجاني در آن نقش و تاثيري نداشته است. پرسش اينجاست که چرا بايد شخصيتي بزرگ مثل مــرحوم آيت‌ا... هاشمي پس از رحلت نيز با اين رويکردهاي حذفي و سانسوري مواجه شود و مشخص نيست که با اين رويکرد چه اهدافي را دنبال مي‌کنند.
حذف و سانسور آيت‌ا...
تخريب، هجمه و تحريف همواره نسبت به بزرگان و شخصيت‌هاي اصلي انقلاب وجود داشته و مختص امروز و ديروز نيست. چنانکه آيت‌ا... شهيد دکتر بهشتي نيز در زمان حيات خود بسيار مورد تخريب و هجمه قرار گرفت و پس از شهادت نيز برخي مخالفان وي همچنان با رويکردهاي حذفي سعي در از بين بردن انديشه‌ها و تفکرات او داشتند. شايد از اين حيث شبيه‌ترين افراد به آيت‌ا... بهشتي در رويکرد تخريبي حذفي و وارد آمدن هجمه‌‌ها؛ مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني بود. ايشان چه در زماني که در قيد حيات بود و چه پس از رحلت از سوي مخالفان مورد هجمه و تخريب قرار گرفت. البته در اين ميان تفاوتي ميان شهيد بهشتي و مرحوم آيت‌ا... هاشمي است و آن اينکه عملکردها و اقدامات آيت‌ا... بهشتي پس از شهادت تحريف و حذف نشد اما اقدامات، عملکردها و حتي نام و تصوير آيت‌ا... هاشمي پس از درگذشت از سوي برخي رسانه‌ها از جمله صداوسيما در مقاطع مختلف حذف يا سانسور شد. قدر مسلم آيت‌ا... هاشمي کم شخصيتي نبود و به اذعان بسياري ايشان از استوانه‌هاي انقلاب بود. چنانکه که نمي‌توان از انقلاب و نظام گفت اما از هاشمي‌رفسنجاني صحبتي نکرد. آيت‌ا... چهره مورد وثوق امام، رئيس مجالس اول و دوم، فرمانده جنگ، رئيس‌جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که در هر يک از اين مناصب اقدامات خوب و درخور اثري را انجام داد. بااين‌حال در سال‌هاي پاياني حيات ايشان شاهد بوديم که برخي جريانات تندرو به تخريب چهره ايشان پرداختند و حتي اکنون نيز که قريب به 4سال از درگذشت آيت‌ا... مي‌گذرد همچنان درصدد رويکردهاي حذفي در راستاي عدم بسط و گسترش انديشه آيت‌ا... هاشمي هستند. از طرفي شايد بتوان يکي از مصاديق تحريف در دفاع مقدس را عدم معرفي همه چهره‌هاي حاضر در جنگ دانست. قدر مسلم در ايام هفته دفاع مقدس که از رشادت‌ها و دلاوري‌هاي 8 ساله صحبت مي‌شود بد نيست که از چهره‌هاي تاثيرگذاري چون آيت‌ا... هاشمي عملکردها و اقداماتش در دفاع مقدس نيز براي نسل امروز صحبت کرد. با اين‌حال کمتر ديده شده در مراسم‌ها يادمان‌ها يا حتي برنامه‌هاي تلويزيوني نامي از آيت‌ا... هاشمي برده شود. البته رويکرد حذفي صداوسيما نسبت به آيت‌ا... مختص اين ايام نيست و سابقه چندساله دارد. سانسور تصاوير، عدم نام بردن از آيت‌ا... هاشمي، اقدامات و سخنان ايشان از عملکردهايي است که طي مقاطع گوناگون صورت گرفته است. بااين‌حال هنوز معلوم نيست چرا برخي جريانات پس از درگذشت نيز درصدد حذف نام انديشه آيت‌ا... هاشمي و اقداماتش از کتاب انقلاب هستند.
مخالفان از خدا نمي‌ترسند


سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي درخصوص رويکردهاي حذفي نسبت‌به آيت‌ا... هاشمي اظهار داشت: آقاي هاشمي دو وجهه دارد؛ يک آقاي هاشمي که يار امام(ره) و حامي مقام معظم رهبري بود و آقاي هاشمي که با برخي دوستان و جريانات زاويه پيدا کرده است. لذا مخالفان هاشمي دوم را نمي‌پسندند. حسين مرعشي به «آرمان ملي» گفت: خداوند همه انسان‌ها را مثل هم خلق نکرده و همه با هم متفاوت هستند. يکي از اين افراد هم آقاي هاشمي است. اما برخي اين تفاوت را برنمي‌تابند و ياد و نام و خدماتش را نمي‌گويند. گويا بايد همه مثل آقاي حدادعادل يا آقاي ولايتي فکر کنند. وي افزود: آقاي هاشمي چون هنوز زنده است اينگونه برخوردهاي حذفي و سختگيرانه صورت مي‌گيرد. به نظر من آقاي هاشمي زنده است. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در خصوص اينکه برخوردهاي حذفي به جهت عدم ترويج انديشه‌هاي آيت‌ا... هاشمي است بيان کرد: من فکر مي‌کنم اينها از خدا نمي‌ترسند و متوجه قدرت خداوند نيستند.
تحريف، حق‌کشي و ناديده گرفتن
يک عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص برخوردهاي حذفي با نام آيت‌ا... هاشمي در ايام دفاع مقدس گفت: در فرمايشات مقام معظم رهبري جنبه‌هاي مختلفي ذکر شده بود که يکي از اين موارد احتمالا چون نام بردند در مورد پذيرش قطعنامه بود که ايشان گفتند عقلايي بوده است. در اين ارتباط تريبون‌هاي زيادي به آقاي هاشمي توهين و ايشان را تخريب مي‌کردند. محمد هاشمي به «آرمان ملي» گفت: اين که نامي از آيت‌ا...‌هاشمي برده نمي‌شود و اصولا افراد ديگري را برجسته مي‌کنند تحريف جدي تاريخي است. چراکه عملکرد هرکسي در تاريخ ثبت و ضبط است. وي افزود: در همين مراسم تجليل از پيشکسوتان دفاع مقدس نيز فرماندهان نيروهاي مسلح يا کساني که صحبت کردند هيچ نامي از آقاي هاشمي نبردند. رئيس‌جمهور نيز در صحبت‌هايي که راجع به هفته دفاع مقدس داشت هيچ نامي از آقاي هاشمي نبرد. رئيس اسبق صداوسيما بيان کرد: صداوسيما نيز که کلا هر نوع عکس، گزارش و اسم آقاي هاشمي را حذف کرده است. تحريف يک معنا دارد اما تخريب، حق‌کشي و نديدن افراد معناي ديگري دارد. ممکن است که اسم آقاي هاشمي را بياورند اما انحرافي و براي تخريب. وي عنوان کرد: کتمان کردن اين مسائل مصداق تحريف است. اما در مورد آقاي هاشمي تنها تحريف نيست بلکه ناديده گرفتن است نه در جنگ بلکه در ساير ايام. چند وقت ديگر سالگرد انقلاب نيز فرابرسد همين رويکرد اجرا مي‌شود. برادر آيت‌ا... هاشمي تصريح کرد: اين رويکردها در حد حذف و ناديده گرفتن است گويي اينکه آقاي هاشمي در اين کشور وجود خارجي نداشته و هيچ کار و خدمتي نکرده است.