سبدخانوار و سفره‌ای که خالی ماند

آرمان‌ملي- محمدسياح: وضعيت ناگوار اين روزهاي اقتصاد ايران بر کسي پوشيده نيست، رشد لحظه‌اي قيمت‌ها براساس نرخ ارز و دست روي دست گذاشتن مسئولان اقتصادي وضعيت را وخيم‌تر هم کرده است. اين ‌روزها فشار مضاعفي روي خانواده‌ جامعه کارگري ايران وارد شده و اين فشار بيشتر هم مي‌شود به قدري که خالي ماندن سفره و کوچک‌تر شدن سبد معيشتي خانوار ديگر رمقي براي نان‌آوران خانواده نگذاشته است. فقر و کاهش قدرت خريد و افزايش فاصله طبقاتي به حدي رسيده که نمي‌توان آن را به اين راحتي‌ها پر کرد.
اخيرا مرکز آمار وضعيت شاخص تورم در شهريور ماه سال جاري را اعلام کرد که نشان داد در 12 ماهه منتهي به اين ماه نرخ تورم به 26 درصد رسيده که رشد2/0 درصدي داشته است. از سوي ديگر تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد همراه شده و به4/34درصد رسيده که بيانگر افزايش چهار درصدي نسبت به مرداد ماه است. تورم ماهانه نيز که نشان دهنده ميزان رشد قيمت ها در فاصله يک ماه است افزايش داشته و با رشد 1/0 درصدي به6/3درصد رسيده تا تورم شاخص ها در شهريور ماه افزايش داشته باشد. جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نيز نشان مي‌دهد که از بين 9 کالاي اساسي که وضعيت قيمت آنها در مردادماه امسال منتشر شده، قيمت هفت کالا حدودا بين 15 تا 100 درصد نسبت به مردادسال قبل و قيمت تمام 9 کالا بين يک تا 16 درصد نسبت به تير امسال افزايش داشته است. قيمت گوشت مرغ با 4/23 درصد افزايش از 14 هزار و 300 تومان در مرداد سال قبل به حدود از 17 هزار و 700 تومان در مرداد امسال رسيده است. اما قيمت گوشت گوساله و گوسفندي در اين مدت3/7 و3/0درصد کاهش يافته و قيمت آنها در دومين ماه تابستان امسال به حدود 79 هزار و 300 و 98 هزار و 100 تومان رسيده است. اين در حالي است که قيمت اين دو محصول در مرداد سال قبل به ترتيب حدود 85 هزار و 600 و 98 هزار و 400 تومان بوده است.
هزينه سبد معيشتي يک خانواده کارگري
عضو هيات مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار البرز، درباره اختلاف دستمزد و هزينه‌هاي زندگي و سبد معيشتي کارگران وجود دارد، افزود: «ابتداي سال 99، دولت، کارفرما و جامعه کارگري در شوراي عالي کار هر کدام رقمي را براي سبد معيشتي يک خانواده سه‌ونيم نفره کارگري در نظر گرفتند و درنهايت طبق ميانگين سه رقم به دست آمده، به اين نتيجه رسيدند که اين هزينه چهار ميليون و 930 هزار تومان است.» علي اصلاني، با بيان اينکه در طول اين شش ماه به‌ويژه از خرداد به بعد قيمت بسياري از اقلام افزايش چشمگيري داشته و با ابتداي سال همخواني ندارد، به ايسنا گفت: «در حال حاضر هزينه سبد معيشتي يک خانواده سه نفره کارگري به هفت ميليون و 600 هزار تومان و در شهرهاي بزرگ به 9 ميليون تومان رسيده است. اين ارقام با دستمزد دو ميليون و 600 هزار توماني کارگران هيچ همخواني ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل پنج ميليون توماني ميان دستمزد و هزينه‌ها مواجه هستند و با اين اوصاف حقوق آنان حتي کفاف 10 روز زندگي را هم نمي‌دهد.» او ادامه داد: «در طول 40 سال گذشته در هيچ دوره‌اي اختلاف ميان هزينه و دستمزد کارگران تا اين حد زياد نشده بود. حتي تا سال 97 هم کارگران با دستمزد خود مي‌توانستند 26 روز از ماه را بدون مشکل سپري کنند، اما در طول اين دو سال به‌ويژه سال 99 کارگران با مشکلات بسيار زيادي مواجه شده‌اند که اگر براي آن چاره‌انديشي نشود مشکلات بيشتر خواهد شد.» اصلاني درباره سبد غذايي خانوار کارگري هم گفت: «دخل و خرج خانوار کارگري به هيچ وجه همخواني ندارد. اين وضعيت افرادي است که حتي با کار کردن هم دچار مشکل هستند در مورد کساني که در طول اين مدت بيکار شده‌اند يا کارگران کوچه و بازار، واحدهاي زيرپله‌اي، منشي‌ها و ... که حقوق آنان به يک ميليون تومان هم نمي‌رسد چيزي نمي‌توان گفت چون مشخص نيست چگونه زندگي مي‌کنند.»