مصلحت‌اندیشی برای یافتن راهکار حل مشکلات

مقام معظم رهبري در بــيــانــات اخــيرشان بسيار هوشمندانه در مورد موضوع پذيرش قطعنامه، براي پايان جنگ بين ايران و عراق، به اولويت داشتن مصالح کشور و مصالح مردم اشاره کردند و مسئولان هم اگر بر اساس اين اولويت‌ها به اين نتيجه برسند که براي حفظ مصالح کشور نياز به باز کردن بحث مذاکره و حتي براي کاهش شرايطي را که باعث تنش بين ما و جامعه جهاني شده است مصلحت‌انديشي کنيم. افراد تندرو و افراد ذينفع در تنش در جامعه جهاني، مساله نيستند. خصوصا در شرايطي که جامعه با مشکلات زياد مواجه است و وضع اقتصادي و اجتماعي مردم در موقعيت خوبي قرار ندارد. شايد بتوان براي حل مشکلات کشور، راهي شبيه به آنچه در برجام اتفاق افتاد، پيش‌بيني کنيم تا تنش‌زدايي ما با جامعه جهاني اتفاق بيفتد و اين قضيه کمک مي‌کند تا بتوانيم بر افراد تندرو در داخل و همچنين مخالفان در خارج از کشور که سردمدار همه آنها رژيم‌صهيونيستي است، غلبه کنيم و با کمک گرفتن از روش‌هاي ديپلماتيک به حل مشکلات کشور بپردازيم. اين موضوع هم نياز به هماهنگي بين قواي سه‌گانه و ايجاد تصميم مشترکي فراتر نياز دارد که اميد مي‌رود تا در شرايط مناسب به آن فکر شود تا ما در شرايطي عزت‌مندانه بتوانيم به کاهش مشکلات کمک کنيم. براي جلب اعتماد مردم و برگشتن شور و شوق سياسي مردم حتي نسبت به جناح سياسي رقيب، احتياج به چند گزينه مهم است. يکي از آنها باز شدن فضاي سياسي جامعه براي افکار مختلف سياسي است. به اين معنا که اجازه دهيم منتقدان و آنهايي که راه و روش‌شان با اصولگرايان متفاوت است، بروز و ظهور کنند. همچنين شوراي نگهبان بايد اجازه دهد که کانديداهايي با مشي سياسي متفاوت وارد عرصه انتخابات شوند. در غير‌اين‌صورت، اين‌طور مي‌شود که تک‌صدايي، تک‌گويي و تک‌‌حزبي در کشور حاکم مي‌شود. در چنين شرايطي، قطعا مردم پاي صندوق‌هاي راي نيامده، عرصه سياست را خالي گذاشته و راي نمي‌دهند. مساله سوم هم به اين صورت است که در مورد حل مسائل معيشتي و اقتصادي کشور که الان بزرگ‌ترين بحراني است که ذهن همه را به خود مشغول کرده است، فکري اساسي شود تا اين مشکلات هم به حول و قوه الهي حل شود. ما به هيچ عنوان نمي‌توانيم به مردم بگوييم که با توجه به اين نرخ تورم بالايي که وجود دارد و همچنين روند صعودي قيمت‌ها و قيمت دلار و ارز و به تناسب آن، افزايش سختي‌هاي زندگي آنها که خط فقر را از سال قبل هم بالاتر آورده است، به‌راحتي اعتماد کنيد، پاي صندوق‌هاي راي بياييد و راي بدهيد. بايد فکري جدي و راه‌حلي عملي براي اين نرخ بالاي تورم و مشکلات معيشتي مردم کرد که اين موانعي که بر سر راهشان قرار گرفته تا صحنه‌هاي سياسي کشور را خالي بگذارند، از ميان برداشته شود و بتوان راه‌حلي اساسي براي آن انديشيد.