همدست 97 ساله هیتلر محکوم شد

یک دادگاه در آلمان یک زن ۹۷ ساله را به اتهام معاونت در قتل بیش از ۱0 هزار نفر در زمان جنگ جهانی دوم، به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد. ایرمگارد فورشنر، زنی ۹۷ ساله که در زمان جنگ جهانی دوم منشی فرمانده‌ای در اردوگاه کار اجباری «اشتوتهوف» بود، با حکم دادگاه منطقه‌ای شهر ایتسه‌هو در آلمان به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. از آنجا که او در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۸ سال سن داشت، دادگاه در رسیدگی به پرونده او به قوانین مربوط به نوجوانان استناد کرد. در سپتامبر ۲۰۲۱ محاکمه فورشنر برای مدت کوتاهی به تعویق افتاد زیرا او فرار کرد اما چند ساعت پس از آنکه در ساعت مقرر در دادگاه حاضر نشد، بازداشت شد.