بازگشت امارات به آغوش ایران

آرمان امروز|سرويس ديپلماسي: در روزهاي گذشته چند رخداد مهم در روند تحولات روابط ايران و کشورهاي عربي رخ داده است که اگرچه بازتاب زيادي پيدا نکرد اما به نظر مي رسد حاکي از روندي جديد در روابط ايران و امارات متحده عربي است.
عليرضا تقوي نيا، تحليلگر مسائل خاورميانه در اين خصوص مي گويد: نخستين اتفاقي که سبب شد تا توجه ها نسبت به روند روابط ايران و امارات معطوف شود، اول سفر رئيس بانک مرکزي به امارات در جهت تسهيل روابط پولي و بانکي و تامين منابع مالي براي تجارت تجار ايراني بود که روساي برخي بانک هاي داخلي نيز وي را همراهي کردند .
و دوم اظهارنظر حسين امير عبداللهيان وزير امور خارجه ايران در خصوص  روابط با عربستان سعودي و اذعان او به آماده نبودن سعودي براي بهبود روابط.
همچنين خبرهايي از مذاکرات پشت پرده کشورهاي سعودي و امارات با ايران به گوش مي رسد که سراسيمه در پي در امان ماندن از تنبيه ايران هستند.

تقوي نيا تصريح کرد: در اين خصوص چند نکته بايد ذکر شود؛ در اوج تحريم هاي خزانه داري آمريکا عليه بانک مرکزي ايران، سفر رئيس بانک مرکزي ايران يعني محمدرضا فرزين به امارات چه معنا و مفهومي مي تواند داشته باشد؟ زيرا از اساس بانک مرکزي توسط آمريکا تحريم شده و هر مبادله اي از مجاري بانکي با بانک هاي ايراني ممنوع است.
وي افزود: پس از پايان جام جهاني، همگان منتظر زير و رو شدن تاسيسات حياتي عربستان سعودي و امارات در واکنش به نقش آن پادشاهي در اتفاقات ايران داشتند ، تا جايي که فرماندهان نظامي ايراني رسما اين 2 کشور را تهديد مي کردند اما اين اتفاق رخ نداد و مدتي بعد نيز منابع خبري مطلع از مذاکرات پشت پرده امارات و عربستان سعودي براي در امان ماندن از واکنش خشن ايران سخن گفتند .
 بر اساس شنيده ها ، ايران به طرف هاي مقابل اطلاع داده که دخالتي در نوع اقدامات نظامي طرف يمني عليه عربستان سعودي و امارات نخواهد داشت و اين مورد يک موضوع داخلي و مربوط به مردم يمن است و رياض و ابوظبي خود بايد اين مسئله را حل کنند .
 به نظر مي رسد امارات تهديد ايران را جدي گرفته و پيشاپيش سعي دارد از طريق تسهيل مبادلات مالي با ايران به نوعي خاکش را از دامنه آتش دور نگاه دارد اما سعودي ها هنوز به خوبي ملتفت نگشته اند که ممکن است چه اتفاقاتي در آينده نزديک برايشان رخ دهد.
اين تحليلگر مسائل خاورميانه خاطرنشان کرد: مجلس سلطنتي عمان با ممنوع کردن هرگونه رابطه با رژيم اسرائيل و اجازه ندادن به هواپيماهاي تجاري اين رژيم براي عبور از آسمان اين کشور البته تحت فشار همسايه شمالي و قطر با حمايت و همراهي همه جانبه با دستگاه امنيتي ايران و جلوگيري از استفاده مخالفان نظام جمهوري اسلامي ايران از بستر جام جهاني براي تبليغات ضد انقلابي، تکليف خود را در قبال تهران انجام دادند و به نظر مي رسد امارات نيز سعي دارد از مزيت مالي خود براي جلب رضايت همسايه شمالي بهره ببرد تا از گستره تهديدات امنيتي و نظامي آن دور بماند ولو به قيمت نقض تحريم هاي
آمريکا.
تقوي نيا تصريح کرد: اما سعودي ها همچنان بر لجاجت خود اصرار دارند که البته دلايل مختلفي دارد از جمله احتمال تضعيف موقعيت بن سلمان براي پادشاهي.
وي افزود: برگزاري رزمايش پدافندي اخير در حوالي تاسيسات نفتي عربستان نشان مي دهد بن سلمان براي ادامه جنگ يمني ها عليه تجاوز 8 ساله عربستان سعودي آماده مي شود و اميدي به مذاکرات پشت پرده با واسطه گري عماني ها ندارد.
اين تحليلگر مسائل خاورميانه گفت: هر چه هست به نظر مي رسد ايران با عبور از اتفاقات 1401 با اقتدار بيشتري در برخورد با همسايگان جنوبي مواجهه مي کند و آنان بايد تکليفشان را در برابر تهران مشخص نمايند.
تقوي نيا تاکيد کرد: دولت ابوظبي زودتر متوجه خطر شد و سعي در رفع آن نمود اما رياض همچنان اصرار مي کند که به طرف مقابل بفهماند که جز از طريق زبان زور چيزي به او تفهيم نمي گردد.