هشدار نارنجي گاز

 
آرمان امروز: پنج استان در شرايط هشدار تامين گاز قرار دارند، اين خبر را مدير مرکز راهبري گاز کشور اعلام کرد و گفت: اگر ميزان مصرف گاز به همين روال ادامه داشته باشد استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي، گلستان و مازندران با چالش مواجه خواهند شد. به دليل کاهش دماي بسيار پايين در شمال شرق، افزايش مصرف خانگي و قطع واردات گاز از ترکمنستان، تامين گاز در شمال شرق کشور دشوار است.