دستور بازداشت فرهاد ظریف صادر شد

 
 
آرمان امروز: دادستان تهران اعلام کرد: نظر به توهين فرهاد ظريف عليه مقدسات، بلافاصله موضوع در دستور کار دادستاني تهران قرار گرفت و ضمن صدور دستور تعقيب قضايي عليه وي حکم جلب وي نيز صادر شد. فرهاد ظريف ملي پوش سابق واليبال با انتشار يک استوري در صفحه مجازي خود به مقدسات توهين کرده و همين امر باعث شد علي صالحي دادستان تهران عليه وي دستور تعقيب قضايي صادر و حکم جلب وي را براي ضابط ارسال کند. نظر به توهين فرهاد ظريف عليه مقدسات، بلافاصله موضوع در دستور کار دادستاني تهران قرار گرفت و ضمن صدور دستور تعقيب قضايي عليه وي حکم جلب وي نيز صادر شد. صالحي ادامه داد: نظر به اينکه ظريف در ايران اقامت ندارد، دستور قضايي صادر شده براي مراجع ذيربط ارسال شد تا در فرصت مقتضي نسبت به اعمال آن اقدام لازم صورت گيرد.