منشور بندگی و مردم داری

ماه مبارک رمضان در راه است؛ ماه مهمانی خدا، بهترین میزبان عالم. امام هشتم (ع) با واسطه امامان معصوم علیهم السلام از امیرالمومنین علی(ع) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: «در آستانه ماه پربرکت رمضان، پیامبر گرامی اسلام (ص) خطبه ای قرائت فرمودند که در آن از ویژگی های ماه پیش رو نام بردند.» نام این خطبه، خطبه شعبانیه است؛ موعظه ای که در واقع، مرور دستورالعمل های ماه مبارک رمضان در کلام پیامبر مهربانی هاست. همچون سال های گذشته در این ایام، نگاهی داریم بر این خطبه کوتاه اما غرا و کاربردی. ترجمه این خطبه به شکل دسته بندی شده و موضوعی، پیش روی شماست. پیشاپیش روزه هایتان مقبول و التماس دعا.
دعا کردن
ای مردم! به درستی که ماه خدا به برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده؛ ماهی که نزد خدا بهترین ماه  ها و روزهای آن بهترین  روزها وشب  های آن بهترین شب ها و ساعات آن بهترین ساعت  هاست.    نفس هایتان در آن تسبیح است، خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن پذیرفته و دعایتان اجابت شده است.   در هنگام نماز، دستانتان را بر آستان او به دعا بلند کنید که آن هنگام خداوند با نظر رحمت به بندگانش می  نگرد و هرگاه با او مناجات کنند، پاسخ شان می  دهد و چون او را صدا بزنند، جوابشان می  گوید و چون او را بخوانند، اجابتشان می کند.    مهمانی خدا و آن ماهی است که در آن به   مهمانی خدا خوانده شده اید و از جمله اهل کرامت خداوند محسوب شده  اید   ذکر صلوات و هر کسی در این ماه، بر من زیاد صلوات بفرستد، خداوند کفه  میزان عمل نیک او را در قیامت سنگین می  کند.    افطاری دادن ای مردم؛ هر که از شما در این ماه، روزه  داری را افطار دهد پاداش او برای آن، نزد خدا، به اندازه پاداش آزاد کردن یک برده است و باعث آمرزش گناهان گذشته او می شود. برخی اصحاب گفتند: یا رسول ا...، همه ما قادر به انجام آن نیستیم، حضرت فرمودند: با افطار دادن روزه داران، از آتش جهنم بپرهیزید اگرچه به نصف دانه خرما یا به یک جرعه آب باشد.    صله رحم و هر که در این ماه به خویشاوند خود نیکی کند، در روز دیدار، خداوند با رحمتش به او نیکی خواهد کرد و هر کس در این ماه از خویشان خود ببرد خداوند در روز دیدار، رحمتش را از او قطع خواهد کرد.    سجده طولانی ای مردم! جان  های شما در گرو کارهای شماست، پس با آمرزش خواهی  از خداوند، آن  ها را آزاد سازید؛ و پشت  های شما از بار گناهانتان سنگین است، پس با طولانی کردن سجده  های خود، آن  ها را سبک کنید. بدانید که خداوند که یادش والاست به عزت خود سوگند خورده است که نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نمی کند و در روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان برای حساب می  ایستند، آنان را با آتش هراسان نمی  سازد.    و هر کس در آن، نماز مستحبی بخواند، برای او دوری از آتش، نوشته می شود. و هر کس واجبی را در آن ادا کند، پاداش کسی را دارد که هفتاد واجب را در ماه های دیگر ادا کرده است.  
به بزرگان خود احترام بگذارید و بر کوچک هایتان ترحم [داشته باشید] و به بستگانتان نیکی کنید. 


 
توبه
از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه کنید. امام علی(ع) می فرمایند من برخاستم و گفتم: ای پیامبر خدا! برترین کارها در این ماه چیست؟ فرمودند: برترین کارها در این ماه، پرهیز از حرام  های الهی است.  پس گریست؛ گفتم: ای پیامبر خدا سبب گریه شما چیست؟ فرمودند: علی جان، گریه من برای این است که در این ماه در حالی که به نماز ایستاده  ای فرق سرت به دست شقی ترین انسان ها شکافته و محاسن شریف تو به خون خضاب می  شود...
 
کمک به فقرا
به نیازمندان  صدقه بدهید   به یتیمان مردم، محبت کنید تا بر یتیمان شما محبت ورزند   روزه و تلاوت قرآن پس با نیت  های درست و دل  های پاک، از پروردگارتان بخواهید برای روزه  داری در این ماه و تلاوت کتاب خویش، توفیقتان دهد چرا که بدبخت، کسی است که در این ماه بزرگ، از آمرزش الهی محروم بماند.     با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه، گرسنگی و تشنگی قیامت را یاد کنید    و هر کس در آن، آیه  ای از قرآن تلاوت کند؛ پاداش کسی را دارد که در ماه  های دیگر ختم قرآن کرده است.  ای مردم! در این ماه، درهای بهشت باز هستند. پس از پروردگارتان بخواهید که آن  ها را بر شما نبندد و درهای دوزخ بسته  اند پس از پروردگارتان بخواهید که آن  ها را بر شما نگشاید.     خوش خلقی ای مردم! هرکس اخلاقش را در این ماه، نیکو سازد، برای او وسیله عبور از صراط خواهد بود، در آن روز که گام ها بر صراط می لغزد.    و هر کس در این ماه بر زیردستان خود آسان بگیرد، خداوند حساب او را سبک خواهد گرفت و هر کس در این ماه، شر خود را از دیگران بازدارد، خداوند در روز دیدارش، غضب خویش را از او باز خواهد داشت.     کنترل جوارح چشم هایتان را از آن چه نگاه به آن حلال نیست، بپوشانید   گوش هایتان را از آن چه شنیدنش حلال نیست، فرو بندید   زبانتان را نگه دارید (زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگه دارید)    و شیطان در این ماه درغل و زنجیر است، از خداوند بخواهید که آن را بر شما مسلط نکند.