دیر بیدار شدید، جناب حدادعادل!

افشاگري‌هاي هدفدار آقاي پرويز فتاح با همکاري صداوسيما براي القاي فساد همه‌جانبه در ميان مسئولان و نهادهاي کشور، اصلا چيز عجيبي نبود چرا که اين استراتژي سال‌ها قبل توسط محمود احمدي‌نژاد در سال 88 به‌کار گرفته شده بود که در مناظرات انتخاباتي به بهانه مقابله با اشخاص، کل دولت‌هاي قبل از خود را با انگ فساد و دزدي روبه‌رو کرد و به تعبير آيت‌ا... هاشمي، تاريخ انقلاب را حراج کرد! پس حراج امروز آقاي فتاح خيلي بي‌سابقه و بي‌برنامه نيست و به همين نسبت هم جاي تعجب فراواني ندارد. ضمن آنکه مشارکت فعال هم در پروژه‌هاي حراج تاريخ انقلاب محل سوال نيست. چون مثلا آقاي ضرغامي بعد از گذشت 11 سال از حراج تاريخ انقلاب توسط احمدي‌نژاد و باب کردن تهمت‌هاي تلويزيوني توسط رئيس‌جمهور در دوران رياستش بر صداوسيما، نه‌تنها عذر تقصير نخواسته که همچنان هم مدعي صحت اجتهاد شخصي خود در فرصت دفاع ندادن به آيت‌ا... هاشمي است! وضع امروز صداوسيما نيز چندان فرقي با آن ايام ندارد وگرنه آنتن زنده رسانه ملي اينگونه سهم آقاي فتاح و افشاگري‌هاي يکطرفه‌اش نمي‌شد. خطاب نگارنده در اين مقال کوتاه با جناب حدادعادل و امثالهم است که آقايان تا حالا کجا بوديد؟ مگر مقام معظم رهبري در سال 88 از مظلوميت آقاي هاشمي در نمازجمعه به‌صراحت کامل دفاع نکردند؟ چرا شما يک کلمه در دفاع از هاشمي نگفتيد؟ مگر مقام معظم رهبري در همان زمان به احمدي‌نژاد تذکر صريح ندادند که خطاي خود را در مناظرات جبران کند؟ چرا يک جمله حتي در نقد احمدي‌نژاد ابراز نکرديد؟ مگر تريبون مجلس و نهادهاي انقلابي در آن سال در دست شما نبود؟ شاهد بياوريد چند گفت‌وگو و سخنراني درباره حراج تاريخ انقلاب توسط احمدي‌نژاد انجام داده‌ايد؟ امروز که جناب حدادعادل مجبور مي‌شود در دفاع از اتهامات مطرح‌شده عليه خود در رسانه ملي، ويدئو در فضاي مجازي منتشر مي‌کند، آيا به‌خاطر مي‌آورد يک کلمه درباره ضرورت فرصت دفاع دادن به آيت‌ا... ‌هاشمي در رسانه ملي دوران آقاي ضرغامي گفته باشد؟ جناب حدادعادل، هشدارهاي آيت‌ا... هاشمي را در سال 88 يادتان هست؟ آن روز اگر همچون رهبري-شجاعانه و منصفانه- به ميدان مقابله با تهمت‌ها و دروغ‌ها مي‌آمديد شايد امروز تمام کشور اينگونه در مقابل سيل ويرانگر دروغ‌ها و تهمت‌ها قرار نمي‌گرفت و روش احمدي‌نژاد مبناي سياست ورزي امثال آقاي فتاح نمي‌شد. روزگار سخت‌تري در پيش است. گرداب تهمت و دروغ روز به روز وسيع‌تر مي‌شود و اين چراغاني به کوچه همه خواهد رسيد. دير بيدار شديد جناب حدادعادل!