بورس نه حباب دارد نه خواهد ترکید!

توسعه بازار سرمايه و گرايش مردم به بورس اتفاق مبارکي است براي اقتصاد کشور امري موثر است. اين روزها خيلي صحبت از حباب بورس و ترکيدن آن و ريزش بورس به ميان آيد؛ اما بايد درنظر داشت که وقتي ما شاهد رشد بي‌رويه در همه بازارها و چند برابر شدن کالاها هستيم، بازار سرمايه هم از اين امر مستثنا نيست و همراه با تورم رشد پيدا کرده است، در واقع بورس و سهام‌ها حباب ندارند، بلکه سهام صنايع بورس به‌عنوان نماينده املاک، تاسيسات، تجهيزات و دارايي‌هاي معنوي و مادي، نيز همپاي تورم رشد کرده‌اند و ارزش روز خود را يافته‌اند؛ حال طبيعي است که در برخي سهام‌ها و صنايع، رشد غيرواقعي و مازاد بر ارزش ذاتي نيز رخ دهد، اما در ميان‌مدت و با تعميق بازار سرمايه، مشکل جدي نيست و براي مردم ضرر و زيان جدي پيش نمي‌آيد. چرا در مورد ديگر بازارها همچون ملک و خودرو، ارز و طلا اين‌قدر صحبت از حباب و افزايش قيمت نمي‌شود؟! آيا پس از شوک‌هاي قيمتي در بازارهاي مذکور، ما شاهد برگشت و کاهش قيمت‌ها بوده‌ايم که از بازار سرمايه چنين انتظاري داريم؟! حتي اگر ما در بورس به‌عنوان يک بازار مولد و سازنده، افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و حباب هم داشته باشيم، باز بهتر از آن است تا در بازارهاي کاذب همچون ساليان گذشته، شاهد اين اتفاق باشيم. به‌هرحال اين تغيير ذائقه مردم و انتقال تاريخي از بازارهاي غيرمولد همچون خودرو، ارز، بانک به بازار مولد سرمايه را بايد به فال نيک گرفت و دولت بايد همزمان با حمايت‌هاي اصولي از توسعه حضور مردم در بازار سرمايه - همچون توسعه آموزش و اطلاعات- با واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و عمومي در بورس، هم به تعميق و توسعه واقعي بازار کمک کند و هم به توسعه اقتصادي و رونق و اشتغال. امروزه تقريبا همه جمعيت کشور مستقيم يا غيرمستقيم در بورس ذينفع هستند و بورس جزء مهم و اساسي از زندگي بسياري از مردم شده است؛ ديگر دولتمردان نمي‌توانند گفتار و رفتاري داشته باشند يا تصميماتي بگيرند، بدون درنظرداشتن بورس و منافع سهامداران. امروزه بخش اعظم مردم داراي يک منفعت مشترک به‌نام سهام هستند که به‌راحتي مي‌توانند بر تصميمات دولت و بخش عمومي اثر بگذارند و دولت نيز بايد بداند که نمي‌تواند به منافع آنها که در واقع منافع جمعي مردم است، بي‌توجه يا کم‌توجه باشد، چون در غير اين‌صورت بايد شاهد يک‌سري گلايه‌هاي جدي‌تر از چند کامنت در شبکه‌هاي اجتماعي و غر زدن مردم باشد.