تخلف محرزکره جنوبی

مشکل ايران و کره جنوبي با ديپلماسي قابل حل شدن است و بعيد به نظر مي‌رسد چالش‌هاي پيش‌روي دو کشور به جاهاي باريک کشيده شود. کره جنوبي به‌خوبي مي‌داند که اختلافات پيش‌آمده براي ايران اهميت بسيار دارد. بايد توجه کرد که تخلف از سوي کره جنوبي رخ داده است و آنها بودند که قطعنامه‌هاي سازمان‌ملل را به‌صورت پي‌درپي نقض کرده‌اند؛ زيرا آنها پس از امضاي برجام ميان طرفين، بايد محدوديت‌ها را برداشته و اجازه دسترسي به منابع مالي را به ايران مي‌دادند که از آن سرباز زده و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. نگاه آنها کاملا منفعت‌طلبانه است و به‌خاطر منافع خود امروز از دادن حق ايران سر باز مي‌زنند تا تجارت آنها به خطر نيفتد. کره جنوبي بايد متوجه باشد که ايران تصميم قاطعي گرفته و اين وظيفه طرف مقابل است که راه‌هايي براي پرداخت بدهي ايران پيدا کند. در اين زمينه راه‌هاي زيادي وجود دارد و فقط بايد اراده سياسي وجود داشته باشد. ما در گذشته علاوه بر تحريم‌هاي آمريکا تحت‌تاثير تحريم‌هاي سازمان ملل نيز بوده‌ايم اما همين کره جنوبي با ايران مراوده مالي داشته است، پس قطعا راه‌هايي وجود دارد.
ادامه صفحه 2