خودی‌ها هم نیاز به «جهاد تبیین» دارند

آرمان امروز، گروه سياسي: در حالي که بسياري از مسئولان و دلسوزان نظام تلاش مي‌کنند تا از دوقطبي‌سازي جامعه جلوگيري کنند و در سخنانشان تاکيد مي‌کنند که بايد با آرامش و نرمي با بخشي از معترضان برخورد شود برخي تلاش مي‌کنند با ادبيات تند و تحليل‌هايي که اصولا به آنها نياز نيست، جو جامعه را غبار آلود کنند. در اعتراضاتي که ماه‌ها در ايران ادامه داشت گفته مي‌شود که برخي از معترضان تحت تاثير رسانه‌هاي و آنچه پروپاگانداي غربي خوانده مي‌شود قرار گرفته‌اند و رهبري در ديدار با جمعي از مردم قم تاکيد کردند که با اين نوع معترضان بايد با زبان تبيين سخن گفت زيرا باتوم نمي‌تواند راه حل مناسبي باشد. ولي «روزنامه جوان» در تحليلي تاکيد دارد که «تبيين» اساس است و «باتوم» اضطرار است. حالا اين پرسش به وجود مي‌آيد که آيا خود نگارانده اين تحليل نياز به تبيين ندارد؟
رهبر معظم انقلاب در ديدار روز دوشنبه 19 دي‌ماه خود با مردم قم با طرح اين سوال که وسوسه‌اي را که روي آن جوان يا نوجوان اثر ميگذارد، چه ميتواند برطرف کند؟ يادآورشدند: باتوم که نميتواند برطرف کند،؛ آن وسوسه را تبيين مي‌تواند برطرف کند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بخشي از اين ديدار با اشاره به نوع اعتراض و برخورد با معترضان ادامه دادند: «ما [شعار] امسال را هم اوّل سال مثل دو سه سال قبل اعلان کرديم توليد، با يک شيوه‌ي خاصّي و از يک نگاه خاصّي. توليد در امسال يک حرکت خوبي داشته. همين چند ماه پيش از اين، در همين حسينيّه يک جمعي آمدند ــ در تلويزيون هم پخش شد ــ شرح دادند کارهاي توليدي بزرگي را که دارند انجام ميدهند در داخل کشور که سابقه نداشته.(17) همين ‌جا ايستادند توضيح دادند، که پخش شد. اينها را ميخواهند متوقّف کنند؛ اينها را ميخواستند متوقّف کنند. يا مسئله‌ي گردشگري را [ضربه بزنند]. يکي از سياستهاي دولت مثلاً گردشگري بوده که گردشگري يک درآمد خوبي است که تازه داشت راه مي‌افتاد، شروع ميشد؛ اين را مي‌خواستند متوقّف کنند. نقاط قوّت را ميخواستند متوقّف کنند وَالّا بله، ما مشکل اقتصادي داريم، مشکل معيشتي مردم را داريم؛ شکّي نيست؛ آيا مشکل اقتصادي با آتش زدن سطل آشغال حل ميشود؟ با آمدن و اغتشاش کردن در خيابان حل ميشود؟ اينها نميخواستند نقاط ضعف را از بين ببرند؛ اينها ميخواستند نقاط قوّت را از بين ببرند. خب، بلاشک اينها خيانت بود و دستگاه‌هاي مسئول هم با خيانت برخورد جدّي و عادلانه ميکنند، و بايد هم بکنند. من دو کلمه‌ي کوتاه در آخر ميخواهم عرض بکنم: يکي اين مسئله‌ي «جهاد تبيين» که حالا بارها و بارها بنده تکرار کرده‌ام، باز هم تکرار مي‌کنم. دشمن در رأس نقشه‌هايش تبليغات است؛ ‌به قول خودشان «پروپاگاندا» است. علاجِ پروپاگاندا «تبيين» است، تبيين حقيقت از زبان‌هاي مختلف، از حنجره‌هاي مختلف، با تعبيرات مختلف، با ابتکارات مختلف؛‌ تبيين. وسوسه‌اي را که روي آن جوان يا نوجوان اثر مي‌گذارد، چه مي‌تواند برطرف کند؟ «باتوم» که نمي‌تواند برطرف کند. آن وسوسه را تبيين مي‌تواند برطرف کند. اين مطلب اوّل. جهاد تبيين را جدّي بايد گرفت. همه، در حوزه، در دانشگاه، در صداوسيما بالخصوص، در مطبوعات، در هر جايي که شما ايستاده‌ايد و يک شعاع پيراموني‌اي داريد و ميتوانيد روي آن اثر بگذاريد، بايد تبيين انجام بگيرد؛ تبيين درست، تبيين صحيح.
باتوجه به اينکه رهبري تاکيد دارند که اين جهاد تبيين بايد در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد و در اين زمينه به مطبوعات هم اشاره مستقيمي داشتند ولي با اين حال روز گذشته، روزنامه جوان در يادداشتي سخنان رهبري را تحليل کردند و با اين نتيجه‌گيري که «اين دوگانه نبايد فراموش‌کرد که «تبيين» اساس است و «باتوم» اضطرار. تبيين «حل کردن» است و «باتوم» جمع کردن.»، آن را به پايان رساندند.


«روزنامه جوان» در بخشي از اين تحليل نوشته است: ‌عنوان «جهاد تبيين» در سخنان رهبري کليد واژه‌اي براي ايجاد ساختار و تشکيل قرارگاه در اين زمينه شده است. از منظومه فکري رهبري برمي آيد آنچه ايشان انتظار دارد عملکرد در اين حوزه است نه صرفاً تشکيل مجموعه‌هايي که اثر بخشي آن‌ها مورد ترديد باشد. از نگاه نگارنده مهم‌ترين فراز سخنان رهبر حکيم انقلاب در رابطه با جهاد تبيين، در ديدار امسال ايشان با مردم قم در 19 دي بيان شد و ايشان بين دو گانه «تبيين»‌و «باتوم» مرز مشخصي ايجاد کردند. آنجا که فرمودند: «نقشه‌هاي بدخواهان، تبليغات و به قول خودشان پروپاگاندا است که علاج آن، «تبيين» صحيح حقايق از زبان‌هاي مختلف و با ابتکار و نوآوري است چرا که راه برطرف کردن وسوسه تبليغاتيِ اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان «باتوم» نيست بلکه تبيين و روشنگري است.» ماموري که برقراري امنيت از وظيفه ذاتي اوست در راستاي وظيفه خود از قوه قهريه و باتوم هم استفاده کند. براي برقراري امنيت و ايجاد ثبات در جامعه اگر لازم باشد «باتوم» مي‌تواند راهگشا باشد. يعني همان کاري که در فتنه‌ها و اغتشاشات يکي دو دهه اخير در کشور انجام شد. ماموري که برقراري امنيت از وظيفه ذاتي اوست در راستاي وظيفه خود از قوه قهريه و باتوم هم استفاده کند. اينجاست که بايد گفت سخنان رهبري به‌درستي بايد فهم شود و بين دوگانه «تبيين» و «باتوم» نمي‌توان يکي را تأييد و ديگري را رد کرد. هرچند اولويت با تبيين است ولي نمي‌توان و نبايد باتوم را به عنوان يک ابزار منفي براي هميشه از دستور کار خارج کرد. در اين دوگانه نبايد فراموش‌کرد که «تبيين» اساس است و «باتوم» اضطرار. تبيين «حل کردن» است و «باتوم» جمع کردن.
«حسين کنعاني مقدم»، تحليلگر مسايل سياسي در پاسخ به اين سوال که چرا اين روزنامه تندرو باتوجه به اينکه سخنان رهبري در مورد «جهاد تبيين» و عدم استفاده از باتوم در برخورد با معترضاني که تحت تاثير تبليغات غربي‌ها قرار گرفته‌اند، به‌خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «سخنان مقام معظم رهبري در مورد چگونه‌گي و اهميت جهاد تبيين به شفافي و درستي بيان شده است و چالش‌هايي که در مورد برخورد با منتقداني که تحت تاثير رسانه‌هاي خارجي قرار مي‌گيرند را برشمردند. توجه داشته باشيد که گفته‌هاي رهبري نياز به تحليل ندارد که دوستان در روزنامه جوان به اين موضوع پرداخته‌اند. رهبري در اين جلسته گفتند که نمي‌تواند با باتوم با فردي که ذهنش تحت تاثير پروپاگاندا قرار گرفته است برخورد کرد. ايشان علاجِ پروپاگاندا را «تبيين» دانستند و به تبيين حقيقت از زبان‌هاي مختلف، از حنجره‌هاي مختلف، با تعبيرات مختلف، با ابتکارات مختلف و ... اشاراتي داشتند. اين جملات به اندازه شفاف است و نيازي به تجزيه و تحليل ندارد.»
اين تحليلگر در همين مورد و با اشاره به تاکيد رهبري بر تببين در مطبوعات ادامه مي‌دهد: «اشتباهي که روزنامه جوانان انجام داده در اين مورد است که بين آن فردي که نياز به تببين دارد با فردي که با خشونت اقدام به اعتراض مي‌کند، تفاوت قائل نشده‌اند. اگر ضرب و شتم و اقدامات خشونت آميز مي‌توانست جواب‌گوي تبليغات رسانه‌هاي خارجي را بدهد ديگر نيازي نبود که رهبري به جهاد تبيين اشاره‌اي داشته باشند. در اين بين به‌نظر يک دوگانه‌اي در رسانه‌ها و مطبوعات در مورد سخنان رهبري به وجود مي‌آيد که براي جامعه خوشايند نيست. توجه داشته باشيد که جهاد تبيين تنها به مخالفان و منتقدان باز نمي‌گردد بلکه به‌نظر مي‌آيد خودي‌ها هم نياز به جهاد تبيين دارند. رسانه‌‎ها بايد اين اجازه را به شهروندان بدهد که سخنان مقامات بلندپايه کشور را خودشان تعبير کنند و در اين راه نبايد خوراک اضافه به شهروندان بدهند تا خداي ناکرده سوءبرداشتي صورت بگيرد.»