خرافه‌پرستی را ترویج نکنیم

آرمان امروز: محمدعلي ابطحي فعال سياسي اصلاح طلب در توييتر خود نوشت: روزي که امام جمعه‌اي مي‌گفت دليل قطع نزولات آسماني وضعيت بد حجاب است، فکر اينجا را نمي‌کرد که در اوج‌کم حجابي و بي حجابي در امسال چنين برف کم نظيري بيايد. خرافه را بنام دين ترويج نکنيد. همچنين احمد زيدآبادي فعال سياسي اصلاح‌طلب به سخنان امام جمعه کرج در مورد بارش برف و باران و رعايت حجاب واکنش نشان داد. احمد زيدآبادي، فعال سياسي در کانال تلگرامي خود نوشت: اگر وي معتقد نيست که خدا رحمتش بر غضبش سبقت دارد؟ خدايي که رحمتش بر غضبش سبقت دارد، چطور «اکثريتِ باحجاب» را به واسطة«اقليت بي‌حجاب» مجازات مي‌کند و برف و باران را از همگان دريغ مي‌دارد؟ امام جمعة کرج کاهش برف و باران را نتيجة «وضعيت افتضاح حجاب» دانسته است! حالا فرض کنيم اصلاً خدا ميزان بارش برف و باران را به ميزان حجاب بانوان گره زده است! و همينطور فرض کنيم که در جوامعي که بانوان حجاب را رعايت نمي‌کنند، يا اصلاً برف و باران نمي‌بارد و همه در خشکسالي و قحطي در حال تسليم جانِ شيرين خود به جان آفرين هستند.