معادله خاص خاورمیانه

علی اصغر زرگر
اصولا سیاست خارجی عربستان از سوی آمریکا پایه‌گذاری می شود.  عربستان معمولا از سیاست‌های خاورمیانه‌‌ای آمریکا دنباله روی می‌کند. ریشه اختلافات ایران و عربستان در منطقه نیز به مخالفت ایران با سیاست‌ های منطقه‌ای آمریکا باز می‌گردد و ایران مخالف این سیاست‌ها در منطقه است که غالبا توسط عربستان پیاده‌سازی می‌ شود. حال این که تهران همواره در برابر نفوذ آمریکا در منطقه ایستاده است و تلاش کرده این کشور را از منطقه بیرون کند. در حالی که عربستان همواره پایگاه اصلی نفوذ آمریکا در منطقه بوده است. از سوی دیگر عربستان با تمام تجهیزات نظامی که در جنگ یمن از آمریکا خرید اما در معنای واقعی از یمن شکست خورد. 
از این منظر حتی آمریکایی‌ ها نیز در حال فشار بر روی عربستان هستند که به نوعی به صلح با یمن تن دهد و به راه‌ حلی در ارتباط با یمن دست یابند. در اینجا ایران نقش مهمی را ایفا می‌کند. از این رو نیاز است که به نقش ایران توجه شود.  واقعیت آن است که عربستان در این مرحله در جبهه یمن به کمک ایران نیاز دارد تا از منجلاب یمن خارج شود و مساله یمن برای عربستان حل و فصل گردد تا هم از هزینه ‌های عربستان کاسته شود و هم این که خود را از جنگ خلاص کند.
مساله بعدی و مهم عراق است. عربستان در مسائل عراق نظراتی دارد و ایران که دارای نفوذ در عراق است باید به راهکاری در این ارتباط بیندیشد.  به همین علت است که دولت عراق در برقراری رابطه بین ایران و عربستان پیش قدم شده است و تلاش دارد که شرایطی را ایجاد کند که ایران و عربستان اختلافات خود را کنار بگذارند.
به طوری که نشست‌ های بین ایران و عربستان را برگزار کرده است تا طرفین به یکدیگر نزدیک شوند و این نزدیکی هم به نفع ایران و هم عراق و هم عربستان است. البته عربستان اخیرا در تلاش است که سیاست خارجه مستقلی را برای خود تعریف کند تلاش کرده رابطه خوبی با چین و روسیه برقرار کند و این تحرکات نشان می‌دهد که عربستان به دنبال آن است که منابع گوناگونی را برای خود ایجاد کند تا به مسائل توسعه ‌ای خود بپردازد. عربستان تلاش دارد به نوعی خود را از زیر نفوذ آمریکا رهایی دهد از این منظر باید با ایران رابطه بر قرار کند تا به آمریکایی‌‌ها به اثبات برساند که دیگر آن گونه که باید و شاید در زیر چتر آمریکایی‌ها‌نیست.