جزئیات رد شکایت «سیدمحمدخاتمی» از روزنامه کیهان

آرمان امروز: وکیل رییس جمهور سابق ایران می‌گوید: شکایت ما از آنها شوخی بود؛ می‌دانستیم رسیدگی نمی‌شود و بنا هم نبود رسیدگی شود. بعد از هشت سال گفتند چون در این مدت رسیدگی نشده دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؛ اعتراض هم کردیم و اعتراض ما رد شد. علیرضا طباطبایی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد سرنوشت شکایت خاتمی از «روزنامه کیهان» گفت سال ۸۹ یا ۹۰ بود که من به وکالت از آقای خاتمی و چند مسئول دیگر از روزنامه کیهان شکایت کردم، چون نسبت های ناروایی داده بودند؛ مرتب هم پیگیری کردیم و اخیرا دیدم به دلیل مرور زمان برای آن «منع تعقیب» زده اند. گفتم من که پرونده را نگه نداشته ام، دادستان پرونده را نگه داشته است؛ گفت در هر صورت قانون می گوید اگر این مدت پرونده منجر به رأی نشد، «مشمول مرور زمان» است. ما از اول می دانستیم که بعضی نشریات از جمله کیهان مصونیت قضایی دارند، ولی شکایت ما از آنها شوخی بود؛ می‌دانستیم رسیدگی نمی‌شود و بنا هم نبود رسیدگی شود. بعد از هشت سال گفتند چون در این مدت رسیدگی نشده دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد. اعتراض هم کردیم و اعتراض ما رد شد.