تصویب سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان

در جلسه بررسی مسائل مربوط به استان سیستان و بلوچستان که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان طی ۴ سال آینده با اجرای ۷۵ پروژه و اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بررسی و تصویب شد. در این جلسه محمد مخبر  تأکید کرد: «سند ۴ ساله جامع پیشرفت و توسعه این استان که با هماهنگی و برنامه ریزی بین دستگاه های دولتی و استانداری سیستان و بلوچستان تدوین شده است، گامی مهم در راستای آبادانی این منطقه از کشور خواهد بود. با اجرای این سند قطعاً شاهد پیشرفت و توسعه چشمگیر و همه جانبه در تمامی ابعاد ارائه شده در این سند خواهیم بود.»