تتلو: خودم را به پلیس ایران تحویل می‌دهم

امير تتلو روز پيش در کامنتي نوشت: «من واقعا مشکل رواني دارم و فکر مي‌کردم دارم حرفاي درستي مي‌زنم هميشه و دارم کمک مي‌کنم. خب خيليا اين وسط ميگفتن اما خب منم فکر ميکردم اونا … اما بلخره فهميدم و قبول کردم که من واقعا مشکل رواني دارم. بارها به همه بي ادبي کردم و آهنگايي ساختم که توش پر از بي ادبي بود. شرمنده ام ! من واقعا نفهميدم چي شد! انگار يکي از بيرون کنترلم کرده و ميکنه و واقعا دست من نيست هيچي!  من ديگه ميشينم و صبر ميکنم که بميرم و نه چيزي ميخونم و نه چيزي مينويسم يا ميام ايران ميدمو خودم رو تحويل پليس!»