کدام نهادها در ۱۴۰۲ نفت می فروشند

آرمان امروز: يکي از نکات لايحه بودجه 1402، صادرات نفت توسط برخي نهادها و دستگاه‌هاست که دولت آن را مجاز شمرده است.
به عبارتي ديگر اگر مجلس با پيشنهادات دولت در بند (ي) تبصره (1) لايحه بودجه سال آينده موافقت کند، علاوه بر وزارت نفت، به ستاد کل نيروهاي مسلح و نيز به دستگاه هاي اجرايي، صندوقهاي بازنشستگي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي ، شهرداري‌ها، آستان قدس و همينطور، دستگاههاي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت نيز مجوز صادرات نفت و ميعانات گازي ارائه مي‌شود.
دولت در حالي بر تعداد نهادهاي مجاز به فروش نفت در لايحه بودجه 1402 افزوده که در بودجه امسال تنها برخي نهادهاي نظامي مجوز اين کار را دريافت کردند. دولت قصد دارد بخشي از بدهي‌هاي خود به برخي نهادها را از اين طريق تهاتر و تسويه کند.