طرح یارانه چادر و حجاب هیچ مصوبه ای ندارد

آرمان امروز: معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت که طرح يارانه چادر و حجاب در دست بررسي است.
انسيه خزعلي ، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: طرح يارانه چادر و پوشش اسلامي مثل بسياري از طرح‌هاي ديگر مردمي دريافت شده و در دست بررسي است و هيچ مصوبه‌اي ندارد. براي سلامتي و نشاط بانوان اعتبار ايجاد سالن ورزشي و تکميل و تجهيز پارک‌هاي بانوان در سفر دوم ديده شده است.
سرزمین خودرو ایرانیان