سفری با طعم برجام

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: در آخرين تحولات حوزه برجام و مراودات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، مديرکل آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي با بيان اين ‌که برجام هنوز نمرده است، اعلام کرد که در ماه فوريه به ايران سفر خواهد کرد.
رافائل گروسي تصريح کرد: براي گفت ‌و گو درباره برنامه هسته ‌اي ايران و ديگر موضوعات و همچنين در خصوص گفت ‌و گو‌هاي سياسي‌ اي که بسيار ضروري هستند، ماه فوريه به ايران سفر خواهم کرد.
وي افزود: ايران علي‌ رغم انباشت مواد هسته ‌اي لازم براي ساخت چند سلاح هسته ‌اي، هنوز اشاعه هسته ‌اي نکرده است و به همين دليل لازم است در تعامل باشيم.
هيچ‌ کس برجام را مرده اعلام نکرده است اما هيچ تعهدي هم در کار نيست و همان‌ طور که شنيده ‌ايد هر محدوديتي که در برجام بود چندين بار زير پا گذاشته شده است.


رافائل گروسي پيش از اين نيز با اعلام نگراني از تأثير منفي مسائل غيرهسته‌ اي بر روند مذاکرات برجامي، ابراز اميدواري کرد که با سفر به تهران روابط دوجانبه را از نو تنظيم کند.
مرتضي مکي، تحليلگر ارشد  مسائل سياست خارجي در خصوص آخرين تحولات در اين حوزه مي گويد: موضوع برجام در شرايط خيلي پيچيده و سختي قرار گرفته است. اينکه چه سناريو‌هايي بعد از اين شرايط مي‌تواند مورد نظر کشور باشد، يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که در سطح افکار عمومي مطرح شده است.
وي افزود: يکي از اين سناريو‌ها اين است که دولت‌هاي غربي متوسل به استفاده از مکانيزم ماشه شوند تا بتوانند همه 6 قطعنامه پيش از برجام را بازگردانند. اما به نظر مي‌رسد که دولت‌هاي غربي به ويژه کشور‌هاي اروپايي در اين شرايط نمي ‌خواهند خودشان را در موقعيتي قرار دهند که غيرقابل مديريت و به منزله بستن همه در‌هاي مذاکره و ديپلماسي باشد.
مکي خاطرنشان کرد: اگر روند فرسايشي کنوني با آژانس کماکان ادامه پيدا کند و اختلافات پادماني به همين منوال باقي بماند، در نشست فصلي شوراي حکام وضعيت ايران پيچيده ‌تر و بغرنج ‌تر خواهد شد.
وي افزود: اين بغرنج‌ ترشدن وضعيت براي تهران به قدري جدي است که مي‌ تواند پرونده فعاليت ‌هاي هسته ‌اي ايران را از شوراي حکام به شوراي امنيت ارجاع دهد يا در يک سناريوي ديگر به آغاز روند حقوقي فعال ‌شدن مکانيسم ماشه منجر شود.
اين تحليلگر ادامه داد: اين شبيه قرارگرفتن در منگنه است، چون نه مي ‌توان امتياز زياد به غرب داد و نه مي‌ توان وضعيت کنوني را تا نشست شوراي حکام به درازا کشاند. بنابراين بايد ديد که ايران چه رفتاري از خود نشان مي‌دهد.
مکي تصريح کرد: روزنه هايي براي رسيدن به توافق وجود دارد و گروسي نيز براي بررسي همين روزنه ها به تهران مي آيد اما همه چيز به تعامل و نحوه رسيدگي به پرونده ها بستگي دارد.
مشخصا با توجه به اتفاقاتي که در چند روز اخير رخ داده است و اعلام آمادگي برخي طرفين براي رسيدن به توافق به نظر مي رسد که اين فضا همچنان وجود دارد و مشخصا پس از سفر گروسي به تهران بسيار از ابهام ها رفع خواهد شد و افقي مشخص تر پيش روي طرفين قرار مي گيرد.