برادران خودی حشدالشعبی را کجای دلمان بگذاریم

آرمان امروز: محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا نوشت: نخست وزير عراق و مقتدي صدر اسم جعلي براي خليج فارس گذاشتند جهنم و ضرر چشممان را مي بنديم اما اين را که برادران خودي #حشدالشعبي در مراسم استقبال از تيم کشورشان از واژه #خليج_عربي استفاده کردند کجاي دلمان بگذاريم؟ شايان ذکر است اخيرا السوداني رئيس جمهور عراق و مقتدي صدر بارها از کلمه مجهول خليج عربي استفاده کرده اند.